Kompleksowy zakres usług prawnych
Świadczone zgodnie z zasadami sztuki adwokackiej
Porady on-line
Wystarczy wypełnić formularz.

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokata Rafała Goździewskiego w Białymstoku zaprasza osoby prywatne i firmy, do skorzystania z pomocy prawnej polegającej na kompleksowym reprezentowaniu Klientów przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracyjnymi, jak też innymi instytucjami.

Zakres usług

Zakres usług Kancelarii adwokata Rafała Goździewskiego obejmuje m.in. doradztwo prawne, zastępstwo procesowe, terminowe sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych w zakresie prawa cywilnego, karnego, jak i innych dziedzin prawa.

Porady on-line

Adwokat Rafał Goździewski, w swojej rzetelnej praktyce adwokackiej, stara się dbać o interesy swoich Mocodawców na każdej płaszczyźnie, dlatego proponuje kompleksowe usługi prawne, także w formie porad ON-LINE.

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom, doradzając swoim Klientom we wszystkich sferach ich życia, zarówno prywatnego jak i biznesowego. Pomoc prawna obejmuje zarówno profesjonalne doradztwo prawne, wspieranie Klienta w sprawach spornych, reprezentowanie w postępowaniach sądowych, prowadzenie mediacji, jak i stałą, kompleksową obsługę prawną Klientów biznesowych i ich przedsiębiorstw.

Adwokat Rafał Goździewski w trakcie swojej indywidualnej praktyki prowadził szereg spraw sądowych i mediacyjnych. Ponadto adwokat Rafał Goździewski łączy praktykę zawodową z pracą dydaktyczną, prowadząc zajęcia ze studentami z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń. Adwokat Rafał Goździewski zaangażowany jest także w życiu samorządu adwokackiego pełniąc funkcję sędziego dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Kancelarię Adwokacką charakteryzuje indywidualne podeście do każdego Klienta oraz pełne zaangażowanie przy świadczeniu pomocy prawnej. Kancelaria dba o dobry i stały kontakt z Klientem, na bieżąco informując go o przebiegu postępowania.

Niezależnie od zakresu udzielanej pomocy Kancelaria dba o zachowanie najwyższej staranności w dochowaniu tajemnicy zawodowej. Motywem przewodnim działalności Kancelarii jest interes prawny Klienta z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu.

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by nasi Mocodawcy czuli, że ich interes prawny jest w dobrych rękach – jeśli potrzebują Państwo pomocy skutecznego prawnika, zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą Kancelarią już dziś.

Zakres usług

Kancelaria proponuje Państwu kompleksowy zakres usług prawnych, świadczonych zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki adwokackiej, w której kluczową rolę odgrywa najwyższa staranność o interes prawny naszych Klientów, niezależnie, czy są nimi osoby prawne, fizyczne, czy też instytucje.
Obejmuje on:

  • udzielanie kompleksowych porad prawnych,
  • sporządzanie wszelkiego typu pism procesowych, w tym środków zaskarżenia
  • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych,
  • reprezentację Mocodawców przed organami administracji publicznej, organami ścigania, sądami wszystkich instancji oraz innymi instytucjami.

Adwokat Rafał Goździewski jest prawnikiem, któremu zależy, by jego Klienci szybko i skutecznie rozwiązali swoje problemy prawne, bez konieczności osobistego angażowania się w powierzone mu kwestie na tyle, na ile to tylko możliwe. Chętnie pomoże on w rozwiązaniu Państwa szeroko pojętych problemów i wątpliwości w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne

Proponujemy profesjonalną pomoc prawną m.in. w sprawach o zapłatę, w odszkodowaniach, w sprawach z zakresu ochrony prawa własności i posiadania, w sprawach dotyczących współwłasności, zasiedzenia nieruchomości, eksmisji, a także reprezentowanie Klientów w sprawach spadkowych tj. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek oraz dotyczących obalenia testamentów odręcznych i szczególnych.

Prawo gospodarcze

Proponujemy m.in. sporządzanie umów handlowych, pomoc przy rejestracji podmiotów gospodarczych oraz bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym reprezentowanie przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

Prawo karne

Oferujemy profesjonalną obsługę prawną m.in. w zakresie pomocy w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i w procesach sądowych wszystkich instancji, w tym także spraw dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz postępowań związanych z wydaniem listu żelaznego.

Prawo pracy

Proponujemy profesjonalną obsługę prawną m.in. w zakresie reprezentacji pracowników lub pracodawców w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz jego ustaniem.

Prawo karne wykonawcze

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną m.in. w zakresie reprezentacji w sprawach w przedmiocie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, udzielania przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności oraz objęcia skazanego dozorem elektronicznym.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną m.in. w formie reprezentacji w sprawach: rozwodowych, alimentacyjnych, o uregulowanie kontaktów z dziećmi, dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej oraz o podział majątku wspólnego.

Prawo administracyjne

Proponujemy profesjonalną pomoc prawną m.in. w zakresie reprezentacji w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych.

Pro Bono

Adwokat Rafał Goździewski aktywnie uczestniczy w programach „pro bono” ukierunkowanych na udzielenie pomocy i doradztwa prawnego oraz profesjonalnego wsparcia osobom narażonym na naruszanie ich praw i wolności. Adwokat Rafał Goździewski uczestniczy w organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką dniach bezpłatnej pomocy prawnej. Ponadto adwokat Rafał Goździewski jest członkiem Fundacji Spe Salvi” będącej organizacją pożytku publicznego utworzoną przez Archidiecezję Białostocką i w ramach jej działalności udziela nieodpłatnych porad prawnych niezamożnym osobom potrzebujących wsparcia prawnego.

Porady on-line

W naszej Kancelarii Prawnej, proponujemy Klientom pomoc prawną ON-LINE, za pośrednictwem naszego Formularza kontaktowego.
Procedura takiej usługi jest bardzo prosta.

Wystarczy, że za jego pośrednictwem przedstawią Państwo naszemu prawnikowi swój problem, a my najszybciej jak to tylko możliwe (nie dłużej niż do 12 h), dokonamy niezobowiązującej, indywidualnej wyceny zlecenia i dopiero po Państwa akceptacji, nastąpi kompleksowa odpowiedź.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy skutecznego prawnika, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Białymstoku.

W zakres usług prawnych udzielanych przez nas ON-LINE wchodzą: 

  • udzielanie szczegółowych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, etc.
  • sporządzanie projektów pism procesowych do sądów wszystkich instancji,
  • sporządzanie kompleksowych opinii prawnych,
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych, umów prawa handlowego (spółek prawa handlowego) i innych dokumentów o podłożu prawnym,
  • konsultacje w zakresie postępowań przed sądami I i II instancji, Sądem Najwyższym oraz spraw przed innymi organami i urzędami.